Ĉiuj afiŝoj de Okazos

Renkontiĝo kun kanadaj geamikoj

La 6an de junio, ni invitas vin ĉiujn al renkonto de kanadaj geamikoj, Zdravka Metz kaj Normand Fleury.
Jen la ĝenerala programo :
9a matene – 5a vespere : Vizito kaj promenado tra Nantes, tagmanĝo en restoracio.
7a – 9a vespere : Prelegoj de Zdravka kaj Normand en prelego-ĉambro de la Manufacture
La temoj de la prelegoj estas jenaj :
“Kiel volontulado helpas integriĝon en nova lando.”  : Zdravka Metz mem spertis kiel estas enmigri novan landon kaj kulturon kun nova lingvo. Ofte oni ne konsideras aŭ taksas ke volontulado povas transformi ies vivon. Volontuli povas esti multe pli grava sperto ol simple helpi sian malsanan najbaron. Pere de volontulado, iu povas, depende de sia celo, pli facile integriĝi en novan socion, trovi manieron vivteni sin aŭ same grave, senti sin feliĉa aŭ utila. Ŝi prezentos sian vivsperton kiu portis ŝin al nova profesio, de ekonomia fako al socia laboro kun volontuloj kaj handikapitoj.
“Kiel arbaroj povus savi homaron ?” (Normand) : Iam la arbaroj kovris preskaŭ duonon de la tersurfaco. Kiel estas la situacio nun ? Pli kaj pli akvo kaj aero malpuras sur la tero kaj kaŭzas ekologian katastrofon. Kial mi pensas ke arbaroj estas grava ŝlosilo por solvi tiujn urĝegajn problemojn surtere ? La prelego prezentos ekzemplojn dise tra la mondo.

 

GREZILJONO : Renkontiĝo vegana

De merkredo 09a ĝis dimanĉo 13a de majo ekos la unua ReVe (Renkontiĝo Vegana) en Greziljono (Fr, 49). Ĉiujn praktikajn detalojn, kun detala programo kaj eĉ menuoj vi povas vidi ĉe :
(mallonge : gresillon.org/reve)
Se vi ne jam konas Greziljonon, malkovru kelkajn bildojn pri ĝi en tiu anonceto (30”) :
Por havi ideon pri kion oni manĝos kaj kuiros, vidu (1’45) :
kaj jen filmero pri kion kantas Jonny M (1’25) :
Atentu, la evento kompreneble estas malferma ne nur al veganoj, ne nur al esperantistoj, sed al ĉiuj interesiĝantoj kaj revemuloj !

GREZILJONO – Staĝo “Printempas” – 20a ĝis 28a de aprilo

De la 20a ĝis 28a de aprilo 2018 okazos la 7-a staĝo PRINTEMPaS kun proksimume 40 partoprenantoj.

– Kurso A1-A2 « Ni kuneku ! » gvidata de Marion Quenut
– Kurso A2-B1 « Trans la sojlon de la lingvo » gvidata de Christophe Chazarein
– Kurso B1-B2 « La Bjalistoka Metodo » gvidata de Przemek Wierzbowski

– Internaciaj KER-ekzamenoj de UEA/ITK

– Prelegoj de Nijolė Stakeniene el Litovujo

Informoj : gresillon.org/printempas
Aliĝo : gresillon.org/aligho
aliaj staĝoj : gresillon.org/agendo

Ĝis baldaŭ en la Esperanto-kastelo Greziljono

Kvinpetalo : kurso pri tradukado

En la bela esperanto-centro “Kvinpetalo”, okazos kurso pri tradukado de la 16a ĝis la 20a de aprilo. Gvidos ĝin denove Brian Moon, vicprezidanto de la Akademio.

La prezenton de la kurso kaj la konkretajn detalojn vi trovos ĉe la retejo de Kvinpetalo : http ://www.kvinpetalo.org/

Bonvenon denove en Kvinpetalo !

Claude N.

Akceptejo kaj poŝta adreso : 4 rue du Bureau FR-86410 BOURESSE
Retadreso : informoj@kvinpetalo.org
Telefono : (+) 33 (0) 549 034 314

GREZILJONO – Someraj staĝoj

Venontan someron, en la kastelo Greziljono, okazos diversaj staĝoj :

09/27aj de julio : Maratona Esperanto-kurso dum 18 tagoj kun Perla Mielo, Louis Jeuland, Nina Danylyuk, Mikaelo Bronŝtejn
09/16aj de julio : Interŝanĝoj de scioj kaj faroj / Esperanto-kurso
15/21aj de julio : Semajno de vizitado en la regiono Anĵuo kun Catherine Kremer
16/21aj de julio : Speciala semajno kun kursoj pri Esperanto kaj pri la franca lingvo
21/27aj de julio : Internacia E-Konferenco de OSIEK “Esperanto en Artoj”

11/19aj de aŭgusto : Festa Semajno por infanoj kaj familioj

Informoj : gresillon.org
Enskribiĝo : gresillon.org/aligho
Aliaj staĝoj : gresillon.org/agendo

Ĝis baldaŭ en la Esperanto-kastelo Greziljono

   kastelo@gresillon.org