Semajnaj atelieroj

La atelieroj estas proponataj al tiuj, kiuj jam havas bazojn kaj deziras bonteni aŭ firmigi sian sciaĵon de la lingvo.
Kontaktu nin por ricevi pli da informoj kaj por membriĝi.

Tarifo de la atelieroj : 30€
(+ membriĝo al la asocio)

Loko  :
Maison des Associations Mangin-Beaulieu
12 rue Anatole de Monzie
44200 Nantes

Vido per Google Maps.

Ĉiun ĵaŭdon, de 10h ĝis 11h30 matene.