Stud-sesio de la 4a ĝis la 7a de februaro 2019a

La franclingva sesio, estas malfermita al ĉiuj, ĉu esperantlingvaj ĉu ne.
La pritraktotaj temoj estas :

– La vortfarado kaj la radikfarado
– La derivado
– La esprimo de la tempo
– La kunteksta redundanco kaj la tri uzo-tipoj
– La aspektoj de la verbo
– La bona uzo de la vortaro

Kontaktu nin por esti informita pri la membriĝo-kondiĉoj.