Archives mensuelles : juillet 2015

Stage d’été à GRÉSILLON

Bonjour

Grésillon vous attend cet été en juillet et août. Voir son agenda ou sa page d’accueil.Inscrivez-vous vite, les prix réduits sont encore valable quelques jours. 

Nos stages :

  • 6 – 13 juillet 2015 : Vacances – Familles – Échanges réciproques de savoirs, pour familles avec enfants, avec esprit RERS et SEL, activités variées et cours d’espéranto
  • 20 – 25 juillet 2015 : Châteaux de la Loire – Semaine touristique – pré-congrès officiel du 100-ième congrès mondial UK à Lille
  • 1 – 8 août 2015 : Langues et Cultures du monde – après-congrès du 100-ième congrès mondial UK à Lille
  • 8 – 16 août 2015 : Semaine Festive pour enfants et familles – après-congrès du 44-ième congrès d’enfants IIK à Lille

Someraj semajnoj en Greziljono

 ​​

Gresillon vin atendas ĉi-somere en julio kaj aŭgusto. Vidu ĝian agendon/kalendaron aŭ ĝian hejmpaĝon.Aliĝu rapide, la favoraj prezoj ankoraŭ validas kelkajn tagojn. 

Nia programo :

  • 2015-julio-20/25 : Kasteloj de la Luaro – Turisma semajno – oficiala antaŭkongreso de la 100-a UK en Lilo
  • 2015-aŭgusto-01/08 : Lingvoj kaj kulturoj de l’ mondo – postkongreso de la 100-a UK en Lilo
  • 2015-aŭgusto-08/16 : Festa Semajno por infanoj kaj familioj – postkongreso de la 44-a IIK ĉe Lilo




Maison Culturelle de l’Espéranto
Château de Grésillon
St. Martin d’Arcé
49150 BAUGÉ-EN-ANJOU


Courriel :  kastelo@gresillon.org
Téléphone :   02.41.89.10.34 (répondeur)

Durance

Al ĉiuj membroj de CCNE,

Nia asocio de multaj jaroj proponas librojn en la librovendejo Durance, centre de Nantes.
Post efemera revigliĝo de la vendo komence de la jaro 2015, la afero denove velkis por ne diri mortis, ĉar absolute neniu libro estis vendita de tiam. Jam estas tradicio ke ni regule rememorigu tiun eblon viziti nian literaturon, kaj ĉiufoje la afero efektive revivas provizore. Do ek ! Esperinde tiu ĉi mesaĝo same tiklos viajn scivolon kaj legemon.

Baldaŭas la somero. Kiam vi devos resti en ombro pro varmego, pensu ke du aferoj estos absolute necesaj : freŝa trinkaĵo en via dekstra mano kaj libro en via maldekstra.

Je bona “legado sub palmoj”.

Christian Rivière