Archives mensuelles : mars 2016

Prelego pri la tempo

Christian Rivière prezentos franclingve sian studon “Komparstudo pri la esprimo de la tempo” (komparo inter la franca kaj esperanta lingvoj) la 30an de aprilo en Le Mans.

La akcepto komenciĝos je la 2a posttagmeze kaj la prelego je la 2a kaj duono. Fino je la 6a.
En la ” Grande Maison, Centre Social Simone Veil” , 34 avenue de la Libération 72000 Le Mans.
02 43 24 70 24

www.umcs-centresocial-patis-stlazare.fr

Nanto : Vizito de Sro. Aleksandro Melnikov

Ne forgesu !

Inter la 18a kaj la 20a de marto, nia klubo bonvenigos Sron. Melnikov, el Rusio.
Kiel kutime ni planas grupe vizitigi al li la urbon (Passage Pommeraye”, Place Royale”, la elefanto …), aŭskulti lian prelegon kaj manĝi kune.

Sabaton la 19an de marto :

2h30 : Vizito de Nanto
Por kiuj deziras nin akompani, ni rendevuos je “Place du Commerce” antaŭ la “FNAC”.

Dimanĉon la 20an de marto :

6h15 : Prelego “Nigro-Blanko-Ĉielarko”
Pri la la ukrainia krizo vide el Rusio, Ukrainio kaj Okcidento.
En la “Manufacture des tabacs – Salle B (1er étage).
Adreso : 61 boulevard Stalingrad , NANTES 44000
Tramo 1 : ĉe haltejo “Manufacture des tabacs” aŭ “Moutonnerie

8h : Vespermanĝo
Post lia prelego eblos kune vespermanĝi en tiu restoracio (enskribiĝoj fermitaj)
Piazza d’Italia – 5, cours Olivier de Clisson – 44000 NANTES
Tramo 1 : haltejo “Commerce”

Nantes : Accueil d’un espérantiste Russe

N’oubliez pas !

Du 18 au 20 mars, notre association recevra la visite de M. Melnikov, un espérantiste Russe.
Nous lui ferons visiter la ville en groupe (Passage Pommeraye, Place Royale, l’Eléphant…) et mangerons ensemble au restaurant après sa conférence.

Samedi 19 mars :

14h30 : Visite de Nantes
Pour tous ceux qui désirent nous accompagner, RDV Place du Commerce, devant la FNAC !

Dimanche 20 mars :

18h15 : Conférence “Nigro-Blanko-Ĉielarko”
Sur le thème de la crise ukrainienne, selon le point de vue de la Russie, de l’Ukraine et de l’Occident.
Les informations se trouvent dans l’article en espéranto car cette activité a lieu en espéranto. (cliquez sur le drapeau dans le menu du site pour changer de langue).

20h : Restaurant
Après la conférence, nous mangerons ensemble au restaurant (inscriptions closes)
Piazza d’Italia – 5, cours Olivier de Clisson – 44000 NANTES
Trame 1 : arrêt “Commerce”

Saint-Aignan : Konferenco de Sro. Melnikov

La esperanto-grupo ALC de Saint Aignan baldaŭ akceptos la rusan esperantiston Sro. Melnikov, post la vizito de Nanto.

Tiuokaze, li prelegos en Esperanto pri “Rostov ĉe Don, bildoj kaj komentoj (diversaj aspektoj de la vivo en Rusio)” merkredon la 23-an de marto, je 6h30 vespere, en la salono Paul Pouvreau, 41 straton Frères Rousseau.

Vi povos kunporti vian piknikon por kunmanĝo post la prelego.

Saint-Aignan : Conférence de M.Melnikov

Le groupe “Espéranto” de l’ALC de Saint Aignan va recevoir l’espérantiste russe M. Melnikov, juste après sa visite à Nantes.

Dans ce cadre, une conférence en espéranto aura lieu sur le thème “Rostov sur le Don, images et commentaires (aspects divers de la vie en Russie)” le mercredi 23 mars, à 18h30, salle Paul Pouvreau, 41 rue des Frères Rousseau.

Vous pouvez apporter votre pique-nique pour un repas en commun après la conférence.

Greziljono – Infanoj kaj familioj – 2016 aŭgusto 21/28a

6a Festa Semajno por infanoj, adoleskantoj, junuloj,
familioj, eĉ kun beboj, gekuzoj kaj geavoj.
Ludoj, banado, manlaboroj, sporto, muziko kaj E-kursoj.
 • AKTIVAĴOJ POR INFANOJ
 • KURSOJ
  • Jean-Luc Kristos (Aŭvernjo) Ludu ni por paroli iomete, multe, pasie !
  • Bert Schumann (Bretonujo) Ekzercoj por individuaj malfacilaĵoj pri gramatiko aŭ libera parolo
 • PLIAJ AKTIVAĴOJ
  • Jean-Luc Kristos (Aŭvernjo) Kantu ni ! — Dancu ni !
  • Libroservo surloke, vidi la liston. Libroprezenta vespero, laŭ via peto
 • DISTRAĴOJ vespere
  • Elisabeth Barbay (Francilio) Kanti kun gitaro
  • Buster Keaton (Usono) Projekcio de liaj mutaj filmoj
http ://gresillon.org/spip.php ?rubrique32&lang=eo

Aliaj eventoj en Greziljono :

2016-apr-20/24 : Korusa renkonto de Interkant’ kaj verkadaliero Krajon’-Ankro => http ://gresillon.org/koruso
2016-jun-12/17 : La Luaro laŭ la vortoj, turisma semajno laŭ verkistoj => http ://gresillon.org/s1
2016-jul-04/15 : Dektaga kurso pri la esprimo de la tempo en Esperanto => http ://gresillon.org/s2
2016-aŭg-06/13 : SOMERAS, la Esperanto-studad-semajno post FESTO => http ://gresillon.org/s3
2016-aŭg-21/28 : Festa semanjo por infanoj, adoleskantoj kaj familioj => http ://gresillon.org/s4

Grésillon – Enfants et familles – 21/28 août 2016

6e Semaine festive pour enfants, ados, jeunes,
familles, et même les bébés et les grands-parents.
Jeux, baignade, travaux manuels, sport, musique et cours d’espéranto.
 • ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS
  • Elisabeth Barbay (Île de France) Bracelets en élastiques 1h, rubans maori tous les jours ¾h
  • Xavier Godivier (Breizh) Histoires pour les plus petits enfants
  • Bert Schumann (Breizh) Activités récréatives diverses
  • Taivalkoski (Finlande) Les enfants rédigent un conte pour le concours de contes
 • COURS
  • Jean-Luc Kristos (Auverngne) Jouons pour parler un peu, beaucoup, passionnément !
  • Bert Schumann (Breizh) Exercices pour des difficultés individuelles sur la grammaire ou la parole libre
 • ACTIVITÉS DE PLUS
  • Jean-Luc Kristos (Auvergne) Chantons ! — Dansons !
  • Libroservo (librairie en espéranto) sur place, voir la liste. Soirée de présentation des livres, à la demande
 • DIVERTISSEMENTS le soir
  • Elisabeth Barbay (Île de France) Chanter avec guitarre
  • Buster Keaton (États-Unis) Projection de ses films muets
http ://gresillon.org/spip.php ?rubrique32&lang=fr

Autres événements à venir à Grésillon :

20/24-avr-2016 : Interkant’, la chorale en espéranto => http ://gresillon.org/koruso
12/17-jun-2016 : La Loire au fil des mots => http ://gresillon.org/s1
04/15-jui-2016 : Échanges et cours de 10 jours => http ://gresillon.org/s2
06/13-aou-2016 : SOMERAS, semaine d’étude => http ://gresillon.org/s3
21/28-aou-2016 : Enfants et familles => http ://gresillon.org/s4

Espéranto Angers – Feuille d’information n°36

Bonjour !

Nous avons le plaisir de vous informer de la parution du n°36 de notre feuille d’information.

Vous pouvez la télécharger sur notre site : http ://www.esperanto-angers.fr/spip/spip.php ?article87

N’oubliez pas de noter également notre prochain rendez-vous : le 21 mars, Saeed Ahmad, du Pakistan, fera une présentation publique sur la vie dans un village du Pendjab. (entrée libre, traduction assurée).

Nous vous souhaitons une bonne lecture !
Le Centre Culturel Angevin d’Espéranto.