Staĝo en Greziljono

De la 4a ĝis la 15a de julio, mi gvidos kurson (staĝon) pri Esperanto en Greziljono.

La kurso estos strukturita ĉirkaŭ la jena temo « esprimo de la tempo / komparo inter la franca kaj Esperanto », sed estas evidente ke dektaga kurso pritraktos multajn aliajn problemojn pri la lingvo.

Samtempe (almenaŭ la unuan semajnon) regos en Greziljono vera esperantlingva etoso pro « Interŝanĝoj de scioj kaj de scipovoj ». Jen do ĝenerale unika okazo kaj studi kaj uzi Esperanton.

Al la kurso mem enskribiĝis kvar interesatoj. Plu eblas partopreni, vi estos bonvenitaj.

Christian Rivière