Archives mensuelles : avril 2012

ESPERANTO 44 — Stage pour tous niveaux

Complexe  Sportif de Savenay 3 rue des Mésanges. dimanche 1 Juillet – 9h30 à 17h
44      SAVENAY

Si vous voulez apprendre ou vous
perfectionner dans cette langue et rencontrer des espérantiste 
Cette journée est faite pour vous


Sous forme de jeux, de musiques, ou par des méthodes plus classiques, vous y apprendrez LA LANGUE  ESPERANTO et vous aurez le plaisir de commencer à l’utiliser de suite….
Si vous pratiquez déjà l’ESPERANTO, quel que soit votre niveau, venez le parler, et vous perfectionner
Accueil à partir de 9h30, début des activités à 10h précises


Participation : 15 euros tarif normal, 25 euros pour les couples
8 euros  pour jeunes, chômeurs, …gratuit pour les enfants
Apporter son pique nique pour le midi

Pour en savoir plus et vous inscrire
Contacter
Robert Leleu,  esperanto44@aol.com , 02 40 42 28 80
Lucette Échappé, sabato@live.fr 02 40 04 46 02


Ekzameno-sesio la 16an de junio – Nanto

Nia asocio (Nanta Esperantista Kulturcentro /
Centre Culturel Nantes Espéranto) planas organizadon de ekzameno-sesio
la 16an de junio posttagmeze en Nantes. La proponataj niveloj :

unua grado, dua grado kaj eventuale unua parto de la tria grado

Temas
pri la nunaj ekzamenoj de Institut Français d’Espéranto sur kies retejo
vi povos trovi ĉiujn informojn (enhavo de la ekzameno, nivelo, prezo,
…) : http ://www.franca-esperanto-instituto.net/

Momente
mi petas ke tiuj el vi kiuj estas interesataj respondu al mi per simpla
mesaĝo kaj precizigu la nivelon, aŭ per telefono al 02 40 25 24 05.

De nun bonvolu rezervi tiun daton.

Kore     Christian Rivière

Kastelo GRESILLON, Esperanto-Kulturdomo

Loga programo de Kastelo GRESILLON, Esperanto-Kulturdomo

julio-aŭgusto Somera programo kun 4 laŭtemaj semajnoj. Resumo : gresillon.org/somero

21a-28a de julio Art-amatora semajno kun teatro, muziko, dancoj, kantoj, korpomovoj kaj intensaj kursoj. Informoj interrete : gresillon.org/s1

21a de julio – 4a de aŭgusto Alternativa semajno kun verd-politika seminario kaj E-kursoj ; por vegetaranoj, verduloj, ekologio-ekonomiko-alternativuloj, naturistoj kaj tendumantoj. Informoj interrete : gresillon.org/s2

4a-11a de aŭgusto Turisma kultura semajno, kursoj de franca lingvo kaj Esperanto antaŭtagmeze, ekskursoj al reĝaj kasteloj ĉe rivero Luaro posttagmeze. Informoj interrete :gresillon.org/s3

11a-20a de aŭgusto Pupteatra festivalo por infanoj, junuloj, familioj. Farado de manpupoj kaj vesperaj spektakloj kun Christoph Frank. Muziko, gitaro, sporto, ludoj kaj E-kursoj. Informoj interrete : gresillon.org/s4

Informoj ĉGresillon, F-49150 SAINT MARTIN D’ARCE
Ret-adreso  : Kontaktoj : kastelo@gresillon.org
Telefono  : +33-241 89 10 34
Retejo : www.gresillon.org

Aprila babilado

        Ne forgesu nian monatan rendevuon,
        ĉe la restoracio Kuşadasi, straton Armand Brossard en Nanto,  
        estas ĉiun kvaran vendredon de la monato, do la 27an de Aprilo
        Ĉar nenian temon oni elektis lastfoje, ni « rajtos » paroli pri io ajn… eĉ pri la vetero.