Archives mensuelles : avril 2016

Traduction de “L’enfant et la rivière”.

Kovrilo - La knabo kaj la riveroTout juste publié, le livre “La knabo kaj la rivero” est une traduction de “L’enfant et la rivière” de Henri Bosco, par Luc Gouverneur.

« La riveron neniam vidis Paskaleto. Sed ja multfoje li revis pri ĝi. Precipe kiam Bargabot portis liahejmen fiŝojn, kiujn li ŝtele fiŝkaptis. Iam, la gepatroj de Paskaleto foriris, kaj onjo Martena estis multe tro okupata por priatenti lin…

Tiam Paskaleto malkovris la riveron. Kaj ankaŭ Gatzo-n, tiun knabon eksterordinaran, kiun li liberigis de la ciganoj.

Himno al la naturo kaj al amikeco, tiu romaneto estas unu el tiuj verkoj diversnivele legeblaj kaj relegindaj laŭ aĝo kaj animstato.

Por naŭ-jaraj ĝis naŭdek-naŭ-jaraj legantoj. Kaj eĉ pli… »

Disponible à la librairie Durance (Nantes) et à l’association (CCNE).

Prix : 9 €

 

La knabo kaj la rivero

Kovrilo - La knabo kaj la riveroĴus eldonita libro, « La knabo kaj la rivero » estas traduko de « L’enfant et la rivière » de Henri Bosco fare de Luc Gouverneur :

« La riveron neniam vidis Paskaleto. Sed ja multfoje li revis pri ĝi. Precipe kiam Bargabot portis liahejmen fiŝojn, kiujn li ŝtele fiŝkaptis. Iam, la gepatroj de Paskaleto foriris, kaj onjo Martena estis multe tro okupata por priatenti lin…

Tiam Paskaleto malkovris la riveron. Kaj ankaŭ Gatzo-n, tiun knabon eksterordinaran, kiun li liberigis de la ciganoj.

Himno al la naturo kaj al amikeco, tiu romaneto estas unu el tiuj verkoj diversnivele legeblaj kaj relegindaj laŭ aĝo kaj animstato.

Por naŭ-jaraj ĝis naŭdek-naŭ-jaraj legantoj. Kaj eĉ pli… »

Havebla en la vendejo Durance (Nanto) kaj pere de la Esperanto-Kulturcentro de Nanto (CCNE).

Prezo : 9 €

Stage Espéranto 44 – juin 2016

L’association départementale Espéranto 44 propose une journée de stage en espéranto :

Nous vous proposons les 04 et 05 juin, à la Turballe, sur la côte ensoleillée, avec pour animatrices et conférencières :

Mireille GROSJEAN et Elizabet LE DRU            

Comme vous le savez probablement Mireille (Mirejo) et Elizabet sont toutes deux membres d'ILEI (Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj)...
...et passionnantes. 

Le lieu est en http ://www.lespep.org/ewb_pages/c/classe-decouvertes-1785.php 

Pour esperanto 44,
Lumeto

Pour plus d’informations et pour vous inscrire, rendez vous sur le site de l’association Espéranto 44 : http ://esperanto44.wordpress.com

Raporto pri la vizito de Sro. Melnikov

“Saluton al ĉiuj ,
Tri tagojn ni gastigi Aleksandro Melnikov, kaj tio estis granda plezuro. Ni multe serioze parolis, ŝercis kaj ridis … Nantaj klubanoj vizitigis al li sian urbon, kaj vespere ĉirkaŭ dekkvino da homoj partoprenis lian prelegon (pri la ukrainia krizo), kiu estis ege interesa kaj viva.
Krome, ni invitis lin en vinologian vesperkunvenon, kiu estis por li malkovro de unu el niaj regionaj specialaĵoj. Li eĉ kantis ruse kun unu el niaj amikoj, kiu pli bone sciis la parolojn ol Aleksandro (laŭ diroj de Aleksandro mem).
Se li havos okazon reveni en nian regionon, ni tutcerte denove akceptos lin kun granda plezuro.
Amike,
Christiane”

DSC02461

 

“Kompar-studo pri la verboj” de Christian Rivière

Precipaj diferencoj en la esprimo de la tempo inter la franca kaj Esperanto.Tempo-analizo.pdf

Prezento de la problemo en dek ses paĝoj.

Sekvas 60 ekzemploj eltiritaj el la verko « Les heures souterraines » de Delphine de Vigan (je ĉiu ekzemplo : la franclingva versio, la esperantlingva versio, utilaj klarigoj).

Apendico pri la esprimo de kaŭzo kaj konsekvenco.

(A4-formata / 50 p.)
Prezo : 4 eŭrojn

http ://nantes-esperanto.fr/nantaj-produktaĵoj/

“Etude comparative sur les verbes” de Christian Rivière (en espéranto)

Principales différences dans l’expression du temps entre le français et l’espéranto.Tempo-analizo.pdf

Présentation du problème en seize pages.

S’ensuivent 60 exemples tirés du livre « Les heures souterraines » de Delphine de Vigan (pour chaque exemple : la version français , la version en espéranto, quelques commentaires utiles)

Appendice sur l’expression de la cause et de la conséquence.

(format A4 / 50 p.)
Prix : 4 euros

http ://nantes-esperanto.fr/productions-nantaises/