Hispano nin vizitos.

Eduardo, 30-jara hispano, vizitos nin en Nanto de la 3a de Aŭgusto matene ĝis la 9a de Aŭgusto vespere.
Li jam konas la urbon, kie li loĝis antaŭ kelkaj jaroj. Tamen, kun plezuro li renkontos nin kaj promenos en nekonataj kvartaloj.

Se vi deziras lin rekonti, bonvolu kontakti Jean Ripoche  : 02 40 50 57 43