Maja babilado Nanto

Ni rendevuas (kiel kutime ĉiun kvaran vendredon de la monato) la 24an de majo, je la sesa vespere, 

en la restoracio Kuşadasi,  6 straton Armand Brossard en Nanto. 
Temo elektita : Recepto
Eblos redoni librojn de nia biblioteko.