Ĉu vi ĝuas la paĝaron lernu.net ?

Saluton, kara amiko !

Ĉu vi ĝuas la paĝaron lernu.net ? Pro via partopreno en nia paĝaro, ni estas la plej granda reta Esperanto-komunumo en la mondo !

Homoj el la tuta mondo povas uzi la kursojn, forumojn, vortarojn, kaj tekstojn ĉe lernu.net senpage, pro donacoj de malavaraj Esperantistoj kiel vi ! Viaj donacoj subtenas senpagan Esperanto-lernadon en la reto. Ankoraŭ estas tempo por partopreni en nia ĉiu-jara donac-kampanjo — ankaŭ vi povas subteni la kreskadon de nia retejo kaj nia komunumo !

Koran dankon por via helpo !

Vi povas donaci per :
– Paypal (http ://lernu.net/pri_lernu/subteno/donaco.php)

– UEA-konto (lern-a)

– ĉeko – skribu la ĉekon al “ESF” kaj sendu al la adreso :
ESF
c/o Derek Roff
22 Dutch Road
Santa Fe, NM 87508
Usono/USA

– banka ĝiro :
Nomo de konto : EAI
IBAN : SK7552000000000008887398
BIC/SWIFT kodo : OTPVSKBX

Adreso de banko :
OTP Banka Slovensko, a.s.
Nám SNP 212/4
SK-958 01 Partizánske
Slovakujo

Dum sendado de mono per banka ĝiro aŭ per ĉeko, bonvolu indiki “Donaco al lernu !”. Tiel ni scios, ke temas pri via donaco. Bonvolu ankaŭ informi nin, kiun sumon vi ĝiris, kaj ni enmetos vian nomon en la liston de donacintoj, se vi konsentas aperi en ĝi.

Koran dankon !

— La lernu-teamo (teamo@lernu.net)