Denove ni babilos !

Ni ĉiuj rendevuas por nia babilado, vendredon, la 23an de Septembro, en la restoracio Kușadasi, straton Armand Brossard en Nanto, de la 6a ĝis la 8a vespere.
Monata temo  : lastsomera feriado.
Eblos pruntepreni aŭ redoni librojn de nia biblioteko.