Ekzameno-sesio en majo 2017a, aliĝu !

Karaj membroj de la Nanta Esperanto-kulturcentro,

La CCNE planas ekzameno-sesion la 20an de majo.

Same kiel en 2016, tri niveloj estas proponataj :

1a grado (atesto pri elementa lernado),

2a grado (atesto pri praktika lernado),

3a grado / 1a parto (atesto pri supera lernado).

Pliaj informoj ĉe la retejo de la Franca Instituto de Esperanto :

http ://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php ?article6

Bonvolu rekte adresi viajn kandidatiĝon (indikante la deziratan nivelon) al Christian Rivière, antaŭ la 15an de aprilo

Christian.riviere0324@orange.fr aŭ 02 40 25 24 05

Koran dankon