Monataj arkivoj: Majo 2014

La kultur-Centro Nantes Esperanto proponas kolektivan vojaĝon al Chateaubriant

 Karaj geamikoj,

La Kultur-Centro Nantes Esperanto invitas vin al vizito de la urbo “Chateaubriant” kaj de ties kastelo.
Ni veturos per la nova elektra trajno-tramo. 
Ni petos de vi pagon de la transporto laŭ grupa tarifo. Nepre registru vin rapide.
La 7an de junio matene, ni foriros je la 11h10, kaj alvenos al “Chateaubriant” je la 12h17.
Ni proponas kunmanĝon en restoracio.
Restoracio — L’Amazone 25 rue  Place Motte (1,3 km de la stacidomo)
Prezo  : eblas tagmanĝi laŭ la jenaj prezoj : 12 €, 18 €, 22 €, 30 €

Posttagmeze : Vizito de la urbo, de la kastelo, ktp.
Reveno de “Chateaubriant” je 5h21 vespere alveno al “Nantes” je la 6h29

adreso por la registro kaj por rezervado de la restoracio  : antaŭ la 31a de majo.

okazos.nanto@gmail.com

LASTE : Viaj plej belaj memoroj pri E-ujo en nova Kultura Kajero ? 11-17 majo

   Renkonto de rememoroj kaj rakontoj
inter malnovaj esperantistoj kaj/aŭ iamaj gastoj de Greziljono
 de dimanĉo, 11-a ĝis sabato, 17-a de majo 2014

  • La partopreno en la aktivaĵoj estas libera, venu kiam vi deziras, ripozu kiam vi bezonas
  • Isabelle Nicolas, Jean-Luc Kristos De Estintec’ al Estontec’  ! Kiel utiligi niajn memorojn por novbakitaj aŭ venontaj esperantanoj  ?
  • Caroline Mauboussin Libro-bindado laŭ pralula maniero
  • Jean-Luc Kristos Kantu ni  ! — Dancu ni  !
  • Isabelle & Jean-Luc : Promenado tra la parko
 Pli da detaloj en  http ://www.gresillon.org/s1

Plus de détails  http ://www.gresillon.org/s1fr 

Sekretario de la Esperanto-KulturDomo

Cet été à Grésillon, la semaine de tourisme ou cours d’espéranto    

du dimanche 29 juin au dimanche 6 juillet 2014   
avec excursions à la journée à des châteaux de la Loire et demeures d’artistes de la Renaissance   
ou cours d’espéranto et activités de chant et danse avec Jean-Luc
sera organisée si un minimum de 20 personnes s’y inscrivent avant le 31 mai.
Alors attention, ne retardez pas votre inscription pour une expérience exceptionnelle
de visites guidées par notre guide professionnelle en espéranto Catherine Kremer.
Informations gresillon.org/s2fr
………………………. Esperanto …………………………..

Chi-somere en Gresillon, la semajno de turismo au Esperanto-kursode dimancho 29a de junio ghis dimancho 6a de julio 2014   
kun tuttagaj ekskursoj al la Luar-kasteloj kaj rezidejoj de Renesancaj artistoj   
au kun Esperanto-kurso kaj aktivajhoj de kanto kaj danco kun Jean-Luc  
estos organizita nur se minimume 20 personoj alighas ghis la 31a de majo.
Atentu do, ne prokrastu vian alighon por tiu escepta sperto de vizitoj
gvidataj en Esperanto de nia profesia chicheronino Catherine Kremer.
Informoj gresillon.org/s2
Inscriptions gresillon.org/alighos

Herbignac-Esperanto – Piknik-tago 2014

Saluton al ĉiuj,

Kiel
anoncite antaŭ kelkaj semajnoj de la
Herbignac-Esperant-anoj, ilia
piknik-tago 2014 okazos la dimanĉon 18 an de majo en
Herbignac.

Kiel
kutime ni rendevuos sur la loko Ranrouët.
La
direkto estos indikita laŭlonge de la vojo en proksimeco
de
Herbignac.

Jen
programo iom pli preciza por tiu tago :

Ekde
la 10-a 45 –> akceptado
Je
la 11-a 30 –> bonveniga aperitivumo
Je
la 12-a15 –> manĝado el la propraj sakoj
Je
la 14-a30 –> aŭta ekiro al Pont-Château, t.e. la
Kalvario

Tie,
ni certe malkovros religian pilgrimejon, sed ĉi tie
kaŝiĝas ankaŭ
historian lokon.
Imagu
vi, ni, ja, propra-riske, tretos lokon, iam nomita…
“kaŝejo
de malfidindaj uloj”…
La
sekvon ni malkovros kune la 18-an de majo…

Post
la vizito, reiro al Ranrouët,
kie dispartigante kukon ni adiaŭos
ĉiujn per trinkado de kafo aŭ io alia…

Kalkulante
kun via partopreno.

Ni
estos al vi ege dankemaj, se vi anoncis vian partoprenon
antaŭ la
11-a de majo.
Antaŭdankon al la vizitontoj
Ĝis baldaŭa
renkontiĝo ĉio estu al vi agrabla !
Kore
Jys,

Kunveno la 22an de majo

Karaj geamikoj

La klubo invitas vin ĉeesti la venontan kunvemon kiu okazos la 22an de majo
de la kvina kaj duono ĝis la deka en la kutima ĉambro E en la “maison des associations Mangin-Beaulieu”.

Tiun vesperon ni povas spekti la filmon “Gerda malaperis” en Esperanto kaj partopreni brokantadon.

Por tion fari venu kun libroj, revuoj aŭ io ajn pri esperanto kiu kuŝas en viaj ŝrankoj,vi interŝanĝos ilin laŭ vole.

Je tiu rendevuo la klubo atendas vin multnombre.