LASTE : Viaj plej belaj memoroj pri E-ujo en nova Kultura Kajero ? 11-17 majo

   Renkonto de rememoroj kaj rakontoj
inter malnovaj esperantistoj kaj/aŭ iamaj gastoj de Greziljono
 de dimanĉo, 11-a ĝis sabato, 17-a de majo 2014

  • La partopreno en la aktivaĵoj estas libera, venu kiam vi deziras, ripozu kiam vi bezonas
  • Isabelle Nicolas, Jean-Luc Kristos De Estintec’ al Estontec’  ! Kiel utiligi niajn memorojn por novbakitaj aŭ venontaj esperantanoj  ?
  • Caroline Mauboussin Libro-bindado laŭ pralula maniero
  • Jean-Luc Kristos Kantu ni  ! — Dancu ni  !
  • Isabelle & Jean-Luc : Promenado tra la parko
 Pli da detaloj en  http ://www.gresillon.org/s1

Plus de détails  http ://www.gresillon.org/s1fr