Februara babilado Nanto

Ni rendevuas (kiel kutime ĉiun kvaran vendredon de la monato) la 22an de februaro, je la sesa vespere, 
en la restoracio Kuşadasi,  6 straton Armand Brossard en Nanto. 
Temo elektita : prezentado de libro aŭ de artikolo de Esperanta gazetaro
Eblos redoni librojn de nia biblioteko.