Feliĉan novan jaron 2016

Karaj amikoj kaj membroj de nia esperanto-asocio,

Nome de CCNE, mi deziras ĉion bonan por vi, por viaj familianoj kaj por viaj proksimuloj, okaze de la nova jaro 2016.

Por la asocio, ni simple esperu revigliĝon.

Ĝuste ĉi-jare ekzistas seriozaj elementoj por refariĝi optimismaj, kaj la baldaŭa ĝenerala asembleo sin anoncas esperiga. Ŝajnas ke tre oportuna kunteksto sin prezentas por redoni viglon al nia asocio, ankaŭ por konsiderinde rejunigi la membraron kaj la komitaton.

Se vi volas scii iom pli, utile kontribui en tiu ĉi evoluo, ne maltrafi ĉi unikan oportunon, kaj kuraĝigi la novulojn, nepre rezervu la 17an de januaro por pli kunefika funkciado de nia asocio kaj por Esperanto.

Pro tio la nuna komitato sincere antaŭdankas,

La prezidanto,

C.Rivière

Feliĉan novan jaron 2016