Franclingva prelego “La derivado en Esperanto”

La Nanta Esperanto Kultur-Centro proponas franclingvan prelegon pri la temo :

« La derivado en Esperanto » (prelegos Christian Rivière)

(Kiel regi la ŝanĝojn de finaĵoj kaj la uzon de teknikaj sufiksoj)

 

La temo povas allogi plurajn publikojn :

. la komencantoj (*) tiel ricevos klaran percepton de la funkciado de la eklernata lingvo

. la uzantoj de la lingvo povos revojigi sian komprenon

. la instruantoj malkovros rimedojn por klarigi al siaj lernantoj

. studentoj aŭ fakuloj pri lingvoj (*) povos kompari kun aliaj lingvaj sistemoj

(*) Profunda kono de Esperanto ne estas bezonata. La esperantlingvaj vortoj uzataj en la ekzemploj estos « laŭbezone » tradukitaj aŭ klarigitaj

La prelego okazos la 23an de septembro 2017a je la 3a posttagmeze, en ĉambro F de la Asociejo Felix Thomas.

Antaŭ aŭ dum la prelego, interesatoj povos ricevi la retversian dokumenton (20 paĝojn) en unu el ambaŭ lingvoj (de nun riceveblan de christian.riviere0324@orange.fr).

Ĉi-kunglue la plano kaj la resumo de la parolado.

Plano kaj prezent-resumo