Google , bonvolu skribi nun

Google festis kun ni la 150-an naskiĝtagon de Ludoviko Zamenhof. 
Supozeble milionoj da homoj aŭdis pri Esperanto je tiu tago. Estus bele 
denove havi Google kiel kunfestanton je la 26-a de julio 2012, 125-a 
datreveno de Esperanto.

Por atingi tion Esperanto-parolantoj el multaj partoj de la mondo devus 
skribi al Google (laŭeble eventuale ankaŭ al la naciaj reprezentejoj).

*La ĝenerala adreso alskribenda estas : proposals@google.com 
proposals@google.com>.*

Se vi trovas la kontaktadresojn de lokaj Google-respondeculoj, bonvolu 
skribi ankaŭ al ili.

Ekzempla mesaĝo (en traduko) : Saluton, je la 26-a de julio okazos la 
125-a datreveno de la unua libro pri Esperanto (Esperanto-naskiĝo). Mi 
tre ĝojus se Google povus festi tiun gravan tagon per GoogleDoodle. 
Martin Schäffer, Meksiko

Inventu viajn proprajn tekstojn. Kompreneble ili devus esti klaraj, 
bonstilaj kaj ĝentilaj kaj MALLONGAJ. Skribu en via nacia lingvo kaj 
laŭeble aldonu tradukon al la angla kaj al Esperanto. Subskribu kaj 
menciu vian landon. Tio estas necesa por montri la tutmondecon de 
Esperanto.

Nur se ni kunagas, ni iĝas atentinda grupo.

/renato corsetti/
/via del castello, 1 00036 palestrina, italujo/
/renato@esperanto.org/