GREZILJONO – Staĝo “Printempas” – 14a ĝis 22a de aprilo

De la 14a ĝis 22a de aprilo 2017 okazos la 6-a staĝo PRINTEMPaS kun proksimume 40 partoprenantoj.

– Kurso A1-A2 gvidata de Marion Quenut (Tuluzo)
– Kurso A2-B1 gvidata de Christophe Chazarein (Tuluzo)
– Kurso B1-B2 gvidata de Zsófia Kóródy (Herzberg)

AMO-seminario (C1) « Kiel modernigi la instruadon de Esperanto kun la novaj teknikaĵoj ? » gvidata de Stefan MacGill (Budapeshto) kaj Sara Spano (Italujo)
– Internaciaj Ekzamenoj de ILEI-UEA (21-22.aprilo)
– Prelegoj kun Mireille Grosjean (Svisujo)
– bona etoso kaj bonaj manĝoj (viando aŭ vegetare)

Informoj : gresillon.org/printempas
Aliĝo : gresillon.org/aligho
aliaj staĝoj : gresillon.org/agendo

Ĝis baldaŭ en la Esperanto-kastelo Greziljono