Kastelo de Greziljono.

Karaj geamikoj,

Tradicie, la Kulturdomo de Esperanto organizas jarfinan renkontiĝon en sia Kastelo de Greziljono. La festo, taŭga por familioj, ĉiujare plezurigas homojn per bona etoso, festa regalado kaj ĉarma kadro. Ni invitas vin aliĝi, vizitante la retejon de la Kulturdomo http ://gresillon.org/jarfino.

Por tiuj, kiuj (ankoraŭ !) ne konas la Kastelon situanta en la bela Anĵua regiono en Francio, ĝi reprezentas de 1952 komunan renkontiĝan lokon por ĉiuj esperantistoj. Ni instigu vin malkovri aŭ reviziti tiun belan parton de Francio, kaj tiun heredaĵon de la esperantistaro, por esti parto de ĝia vivo kaj aktoro de ĝia disvolvo. Tie okazas staĝoj, renkontiĝoj, kursoj, festoj la tutan jaron, kaj specife ni deziras ebligi al ĉiuj celebri en amika rondo la novan jaron.

Konsciaj pri neceso limigi la kostojn por ebligi la plimulton profiti Esperantiajn eventojn, ni aranĝos veturadon, varmigos komfortajn ĉambrojn kaj preparos por vi bongustegajn manĝojn, kaj certas ke tiel multaj profitos agrablan, ĝojigan renkontiĝon denove ĉi jare.

Ĝis fino de Decembro !

——————- Version en français ——————-

Chères amies, chers amis,

C’est maintenant une tradition pour la Maison Culturelle de l’Espéranto d’organiser une fête du Nouvel An au château de Grésillon. C’est l’occasion de passer en famille un bon moment, partager des repas conviviaux et profiter du charme du lieu. Nous vous invitons à vous inscrire directement sur le site dédié de la MCE :http ://gresillon.org/nouvelan.

Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore ce château d’Anjou, qui représente depuis 1952 un lieu de rencontre convivial pour tous les espérantistes, voilà une belle occasion. Nous vous conseillons de voir ou de revoir cette belle région de France, et ce patrimoine de la communauté espérantiste, prendre part à sa vie et être acteur de son développement. Y sont organisés toute l’année des stages, des rencontres, des cours, des fêtes et nous souhaitons en particulier organiser cette célébration entre amis pour la nouvelle année.

Conscients de la nécessité de limiter le coût de l’hébèrgement afin que le plus grand nombre puisse profiter de l’évènement, nous organiserons au mieux les transports, préparerons des chambres confortables et de bons repas, pour réunir avec vous toutes les conditions d’une rencontre cette année encore agréable et joyeuse.

A très bientôt en fin décembre

______________
Pierre Soubourou – Ŝtonĉjo