Kastelo Greziljono : Programo 2019

– Ĥora-korusa kantado aŭ NaturArto : 12 – 16 aprilo
– Intensivaj kursoj kaj KER-ekzamenoj aŭ piedmigrado : 26 aprilo – 4 majo
– Maratona E-kurso kaj interŝanĝoj de scioj : 8 – 18 julio
– Festa Semajno por infanoj-familioj kaj popoldancoj : 6 – 16 aŭgusto
– Aŭtuna staĝo : 26 oktobro – 3 novembro
Vidu la agendon rete en : gresillon.org/agendo

Kulturdomo de Esperanto – Kastelo Greziljono
adreso : Château de Grésillon, F-49150 Baugé en Anjou
kontakto : kastelo@gresillon.org, +33 2 41 89 10 34