Kie aĉeti esperantajn librojn kaj diskojn en Nanto ?

Krom la libroj kaj diskoj aĉeteblaj de la Kulturcentro Nanto-Esperanto en la kursejo de Mangin-Beaulieu, merkrede kaj jaŭde dum la vesperaj atelieroj, esperanta breto estas je via dispono en la librovendejo Durance, 4 aleon de Orleano en Nanto.