Komuna feriado por infanoj, familioj, geavoj.

 + AŬTUNE +
Komuna feriado por infanoj, familioj, geavoj.   
Kursoj, koncertoj, muzikado, mantro, promenado, ludoj, kaj aliaj aktivaĵoj laŭ via elekto.    
Specialaj gastoj  : Svetlana Smetanina el Moskvo kaj Kees Ruig el Nederlando.     
     de sabato, 27-a de oktobro ĝis sabato, 3-a de novembro 2012,  
     en la fama kastelo Greziljono, Kulturdomo de Esperanto.   
Detalaj informoj en reto :  www.gresillon.org/autune   
Kontakto : kastelo@gresillon.org, tel. 02.41.89.10.34
Adreso : Maison Culturelle de l’Espéranto, Grésillon, 49150 St. Martin d’Arcé