Konkurso de infan-desegnaĵoj

Ni invitas ĉiujn instruistojn, kiuj deziras partoprenigi  siajn gelernantojn al tiu konkurso .
Konkursaj reguloj
Jara temo : Voĵagxantaj Popoloj, migrantaj Popoloj….
Formato : Centimetraj dimensioj , minimume 40×30
Kategorioj                A : ĝis 7 jara
                                  B : pli ol 7 ĝis 10 jara
                                 C : pli ol 10 ĝis 14 jara
Limdato               la 10a de Marto 2011     
Dorse de la desegnaĵo notu, esperantlingve, nomon, aĝon de la infano, adreson de la lernejo aŭ de la   E-klubo, kaj koncizan priskribon de la desegnaĵo.
Premioj estos atribuitaj po 3 en ĉiu kategorio.
Bonvolu sendi desegnaĵojn al :
Centre Culturel St Nazaire Esperanto
38, rue de la Croix Fraîche
44600 SAINT NAZAIRE
FRANCE