kunveno de SAT-amikaro

Ni invitas ĉiujn legantojn de La Sago kaj viajn amikojn en baldaŭa kunveno de SAT-amikaro
Kial kunveni en Bretonio ?

 • por vivigi SAT Amikaro-n en nia regiono. Ni parolos pri nia asocio, ties celoj, agadoj kaj vivado, al uloj kiuj deziras koni nin.
 • por kunigi niajn fortojn en niaj agadoj.
 • por plibonigi niajn pripensojn kaj riĉiĝi de la opinioj de niaj gekamaradoj .
 • La kunveno estas malfermota al ne aliĝantoj.
  Kiam la kunveno  ?
  La 11an de Februaro   je la 14a ĝis 17a
  kie  ?
  En la MJC, MPT, Kerfeunteun,rue Teilhard de Chardin  29 000 Quimper.