Marta babilado Nanto

Ni rendevuas (kiel kutime ĉiun kvaran vendredon de la monato) la 22an de marto, je la sesa vespere, en la restoracio Kuşadasi,  6 straton Armand Brossard en Nanto. Temo elektita : Dormado. 

Eblos redoni librojn de nia biblioteko.