Nanto, Kusadasi : Babilado, la 24an de januaro

Ni rendevuas (kiel kutime ĉiun kvaran vendredon de la monato) la 24an de januaro, 

je la sesa vespere,  en la restoracio Kuşadasi,  6 straton Armand Brossard en Nanto.

Temo elektita :La urbaj transportoj. 
Eblos redoni librojn de nia biblioteko