Nanto, Kusadasi : Babilado la 28an de junio

Ni rendevuas (kiel kutime ĉiun kvaran vendredon de la monato) la 28an de junio, je la sesa vespere, 
en la restoracio Kuşadasi,  6 straton Armand Brossard en Nanto. 
Temo elektita : Muziko
Eblos redoni librojn de nia biblioteko.