Nanto, Kusadasi : Babilado la 28an de februaro

Ni rendevuas (kiel kutime ĉiun kvaran vendredon de la monato) la 28an de februaro. 

je la sesa vespere,  en la restoracio Kuşadasi,  6 straton Armand Brossard en Nanto.

Temo elektita :La sportoj. 
Eblos redoni librojn de nia biblioteko