Nanto – Kusadasi : Babilado la 28an de novembro

Ni rendevuas (kiel kutime ĉiun kvaran vendredon de la monato) la 28an de novembro. 

je la sesa vespere,  en la restoracio Kuşadasi,  6 straton Armand Brossard en Nanto.

Temo elektita : pentroarto. 
Eblos redoni librojn de nia biblioteko