Oktobra babilado.

Ne forgesu nian monatan rendevuon, ĉe la restoracio Kuşadasi, straton Armand Brossard en Nanto, tio estas ĉiun kvaran vendredon de la monato, do la 26an de Oktobro.
La temo : verkoj  kiuj pli plaĉas al ni « kino, libro, muziko ktp..» 
Eblos redoni librojn de la biblioteko dum la kunveno.