Prelego pri la tempo

Christian Rivière prezentos franclingve sian studon “Komparstudo pri la esprimo de la tempo” (komparo inter la franca kaj esperanta lingvoj) la 30an de aprilo en Le Mans.

La akcepto komenciĝos je la 2a posttagmeze kaj la prelego je la 2a kaj duono. Fino je la 6a.
En la ” Grande Maison, Centre Social Simone Veil” , 34 avenue de la Libération 72000 Le Mans.
02 43 24 70 24

www.umcs-centresocial-patis-stlazare.fr