PRINTEMPaS 2015

Saluton 

La unua aliĝperiodo kun 10 %a redukto finiĝas fine de februaro.

PRINTEMPaS  : intensivaj kursoj kaj ekzamenoj 2015

Kurso kun Zsofia, Christophe aŭ Marion Quenut (2015-apr-17/25)
                      KAJ / AŬ
Trapasu internacian Esperanto-ekzamenon (2015-maj-25/26)Staĝanoj ekzameniĝantaj ne pagas la tranokton de la 25a ĝis 26a de aprilo

Pli da informoj en :  /gresillon.org/printempas