Programo de la congreso Esperanto-France

Tago    Horo    Programo

                       
Vendredo 25/05/2012            14.00 – 19.00  Akceptejo / informejo funkcias
            14.00 – 19.00  Akceptejo en la stacidomo de Nantes
                       
            14.00-16.00    Vizito de la muzeo Jules Verne (en Nantes)
            16.30-17.30    filmo pri la lago de Grandlieu (en la kongresejo)
            18.00   Loka orkestro bonvenigas nin !
            20.00-21.00    Vespermanĝo
            21.00-23.00    Interkona vespero kaj movada foiro : sin prezentas Grezijono, Kvinpetalo, OSIEK, GEE, FKEA, ATEO, Nantes-Espéranto, UFE
                       
Sabaton 26/05/2012   08.00 – 12.00  Akceptejo / informejo funkcias
            09.00 – 09.45  Laborgrupo : edukado al interkulturo
            09.00 – 09.45  Laborgrupo : pri la retpagxaro de UFE
            10.00 – 11.45  Inaŭguro kun prelego de Roman Dobrzynski : La Strato Zamenhof kaj la sekvoj
            13.45 – 15.45  Komitatkunsido de Espéranto-France
            14.00 -15.30   Christian Rivière prelegas pri Vortfarado kaj radikfarado
            14.00-  15.30
            16.00 – 18.00 AG GEE (esperantoparolantaj instruistoj)
            16.00-   17.00             Pri Tibor Sekelj : filmo
            17.00-18.00    Prezento de la ekspozicio pri Tibor Sekelj
                       
            13.30 – 17.00  Vizito “Ĉirkaŭ la lago de Grand-Lieu” per propra aŭtomobilo aŭ per aŭtobuseto
            20.45   “Prelego – koncertode Gijom Harmide en St Aignan (en  La Pavelle) : Spectacle en français avec chansons en espéranto : concérence Les 5 bons
sens de l’espéranto”
                       
Dimanĉon 27/05/2012            09.00 – 09.45  Laborgrupo pri la retpagxaro de UFE : le dossier presse
            09.00 – 09.45 Christian Rivière : traduki Paul Eluard
            10.00 – 12.00  Ĝenerala Kunveno de Espéranto-France
            10.00 – 12.00  gvidita vizito de Saint-Aignan
            14.00 – 16.00  AG FKEA (katolikaj esperantistoj)
            14.00 – 15.15 Roman Dobrzynski : Spertoj de jxurnalisto
            14.00 – 15. 15 Ateliero
            15.30- 16.45   Prelego de Pierre Bouvier : Kiel instrui pli Fundamente kaj pli sukcese E-on
            15.30- 16.45   Debato : Strategio de Espéranto-France
            17.00- 18.15   Filmoj de Roman Dobrzynski : Esperanto la centjara ; Zamenhofa kuracejo
            17.00- 18.15   EDE sin prezentas
            20.45   Kultura vespero
                       
Lundon 28/05/2012    09.00 – 12.00  Komitatkunsido de Espéranto-France
            09.00-12.00    festivalo de filmoj de Roman Dobrzynski : Aroma Jalto, Japana Printempo Oomoto 2009, Ora Bona Espero, Vjetnama Preludo, prezentitaj de la auxtoro              
            14.00 – 18.00  Ekskurso al Pornic
            20.45   Prelegkoncerto de Gijom Harmide en esperanto
                       
Mardon 29/05/2012    08h45  Tuttaga Ekskurso en Nantes
            09.30 – 12.00  Foriro de la aŭtobuso el Saint-Aignan. Vizito de Trentemoult. Vizito de la nanta insulo, piedpromenado ĉirkaŭ la giganta elefanto, sur la kajoj, vizito de la muzeo de la Homoj kaj de la Teknikoj rilatanta al epoko de la ŝipkonstruado.
            12.30 -14.30   Tagmanĝo en restoracio “La Cocotte en verre”
            15.30 – 17-30  Promenado kaj vizito en Nantes
            18.00   Aŭtobusa reiro al Saint-Aignan.