Saint-Aignan de Grand-Lieu : Vizito de Litovino

La grupo de Saint-Aignan de Grand-Lieu (de Solange Goan) informas nin ke :

Nicole el Litovio, prezentos sian landon DIMANĈON la 22an de  APRILO, JE LA 6a VESPERE, post kio ni povos pikniki surloke.

Loko : ĈAMBRO PAUL POUVREAU, 41 STRATON DES FRÈRES ROUSSEAU, Saint-Aignan de Grand-Lieu (SPACO DE LA LOKA VIVO, laŭ la enirejo situanta malantaŭ la konstruaĵo)