Septembra babilado

Ni rendevuos por babiladi denove vendredon, la 27a de Septembro je la 6a vespere en nia kutima babilejo   « Kuşadasi », straton Armand Brossard en Nanto.  

La temo : Kion ni faris dum la ferioj.

Por ĉiuj, kiuj trovas la bibliotekan ŝrankon neatingeblan  eblos  redoni librojn.