Unumonata plilongigo de la kursoj por komencantoj.

Ĉiuj Nantaj kursanoj atentu  ! Ĉi-jare, la kursojn por komencantoj ni daŭrigos iomete, t.e.  ĝis la fino de Aprilo.
Tial la lernemuloj retrovos nur komence de Majo, je la kutima horaro, siajn du studrondojn, merkrede kun Béatrice je la sesa kaj duono kaj ĵaŭde kun Luko je la oka vespere.

Ĝis tiam, ekzistos nur unu studrondo, la ĵaŭda kun Béatrice, je la sesa kaj duono.