URĜA MESAĜO Tutmonda alvokon

Estimataj

Pere de emerita jurnalisto mi renkontiĝis kun respondeculo de UNESCO-a Delegacio en Andoro
(mi loĝas apude en francaj Pireneoj).
ĝoje kaj esperplene mi sciigas al vi interesan okazaĵon (SED) kiu 
postulas *rapidan reagon.*
Do, bv transsendi al interesataj fakuloj, spertuloj … en Esperantio :
—————————–
En Andoro, post 2008 kaj 2010 okazos en julio 2012 internacia Forumo de 
artistoj “ART CAMP” kaj samtempe ekspozicio de diverslandaj pentraĵoj 
 : ĉ‰i-jare ĉ‰irkaŭ 30 pentristoj estos fine selektitaj. Hodiaŭ” 
ceteras ankoraŭ” kelkaj selektotaj pentristoj ; pli bone inaj ĉar viroj 
iom multiĝas nun. Pluraj landoj neniam prezentis pentraĵojn (Ĉˆinio ekzemple)
La pentrartistoj estas invititaj partopreni dum 12 tagoj ; senpage en 
Andoro, sed, kaj tie kusas la tikla punkto, ili pagu mem la vojaĝon ; 
samkiel antaŭ”aj fojoj tiu ĉ‰i lasta kosto povas esti pagata de 
mecenatoj sercotaj kies reklamo estos tiel farita.
Esperanton oni povas enŝovi : la respondeculoj konsentas ; modeste 
ĉ‰i-jare ( ekz, ne en laborkunvenoj ĉ‰i-foje sed tradukante katalogon ) 
Gravas partopreni eventon kiu subtenas kulturan diversecon.
Pentristoj mem ankaŭ” estos favorataj ĉar, post Andora 
forum-ekspozicio, la selektitaj pentraŭoj estos prezentitaj en 
eksterlandaj UNESCO-aj delegacioj ofertante tiele fruktodonan disfamecon 
tutmondan al pentristoj kaj mecenatoj !

Amikece, samideane via. René Ballaguy Mondcivitano.

Ene : Invitletero kaj
http ://www.unesco.ad <http ://www.unesco.ad/>

http ://www.flickr.com/photos/63264140@N06