Archives mensuelles : février 2017

GREZILJONO – Staĝo “Printempas” – 14a ĝis 22a de aprilo

De la 14a ĝis 22a de aprilo 2017 okazos la 6-a staĝo PRINTEMPaS kun proksimume 40 partoprenantoj.

– Kurso A1-A2 gvidata de Marion Quenut (Tuluzo)
– Kurso A2-B1 gvidata de Christophe Chazarein (Tuluzo)
– Kurso B1-B2 gvidata de Zsófia Kóródy (Herzberg)

AMO-seminario (C1) « Kiel modernigi la instruadon de Esperanto kun la novaj teknikaĵoj ? » gvidata de Stefan MacGill (Budapeshto) kaj Sara Spano (Italujo)
– Internaciaj Ekzamenoj de ILEI-UEA (21-22.aprilo)
– Prelegoj kun Mireille Grosjean (Svisujo)
– bona etoso kaj bonaj manĝoj (viando aŭ vegetare)

Informoj : gresillon.org/printempas
Aliĝo : gresillon.org/aligho
aliaj staĝoj : gresillon.org/agendo

Ĝis baldaŭ en la Esperanto-kastelo Greziljono

GRESILLON – Stage “Printempas” – 14 au 22 avril 2017

Du 14 au 22 avril 2017 aura lieu le 6-ème stage PRINTEMPaS avec environ 40 participants.

– Cours A1-A2 animé par Marion Quenut (Toulouse)
– Cours A2-B1 animé par Christophe Chazarein (Toulouse)
– Cours B1-B2 animé par Zsófia Kóródy (Herzberg)

Séminaire AMO (C1) « Comment moderniser l’enseignement de l’espéranto avec les nouvelles technologies ? » animé par Stefan MacGill (Budapest) et Sara Spano (Italie)

– Examens internationaux d’ILEI-UEA (21-22 avril)
– Conférences avec Mireille Grosjean (Suisse)
– bonne ambiance et bonne cuisine (viande ou végétarienne)

Informations : gresillon.org/printemps
Inscription : gresillon.org/inscription
autres stages : gresillon.org/agenda

À bientôt au château de l’espéranto à Grésillon !
kastelo@gresillon.org