Aprila babilado

        Ne forgesu nian monatan rendevuon,
        ĉe la restoracio Kuşadasi, straton Armand Brossard en Nanto,  
        estas ĉiun kvaran vendredon de la monato, do la 27an de Aprilo
        Ĉar nenian temon oni elektis lastfoje, ni « rajtos » paroli pri io ajn… eĉ pri la vetero.