Kastelo GRESILLON, Esperanto-Kulturdomo

Loga programo de Kastelo GRESILLON, Esperanto-Kulturdomo

julio-aŭgusto Somera programo kun 4 laŭtemaj semajnoj. Resumo : gresillon.org/somero

21a-28a de julio Art-amatora semajno kun teatro, muziko, dancoj, kantoj, korpomovoj kaj intensaj kursoj. Informoj interrete : gresillon.org/s1

21a de julio – 4a de aŭgusto Alternativa semajno kun verd-politika seminario kaj E-kursoj ; por vegetaranoj, verduloj, ekologio-ekonomiko-alternativuloj, naturistoj kaj tendumantoj. Informoj interrete : gresillon.org/s2

4a-11a de aŭgusto Turisma kultura semajno, kursoj de franca lingvo kaj Esperanto antaŭtagmeze, ekskursoj al reĝaj kasteloj ĉe rivero Luaro posttagmeze. Informoj interrete :gresillon.org/s3

11a-20a de aŭgusto Pupteatra festivalo por infanoj, junuloj, familioj. Farado de manpupoj kaj vesperaj spektakloj kun Christoph Frank. Muziko, gitaro, sporto, ludoj kaj E-kursoj. Informoj interrete : gresillon.org/s4

Informoj ĉGresillon, F-49150 SAINT MARTIN D’ARCE
Ret-adreso  : Kontaktoj : kastelo@gresillon.org
Telefono  : +33-241 89 10 34
Retejo : www.gresillon.org