BABILADO !…

Ni rendevuas (kiel kutime ĉiun kvaran vendredon de la monato) la 25an de Novembro, je la sesa vespere, en la restoracio Kuşadasi, straton Armand Brossard en Nanto.
Temo elektita  : prezentado de libro aŭ de artikolo de Esperanta gazetaro.
Eblos pruntepreni aŭ redoni librojn de nia biblioteko.
Atentu ke pro preparado de Julpaĉja vizito, ni ne babilos en Decembro.