Prelego de Marcel Redoulez pri “Brassens kaj Esperanto en Nanto”.

       Ni invitas ĉiujn partopreni en la posttagmeza aranĝo, sekve de nia 
         asocia Ĝenerala Asembleo, dimanĉon, la 22an de Januaro je la 2a ptm
         en la restoracio Kuşadasi, straton Armand Brossard en Nanto.
         Programo 
Prelego fare de Marcel Redoulez pri  :
« Brassens kaj Esperanto ».
          Ni kunmanĝos poste la epifanian kukon.