Vizito de Nanto en Esperanto kun Marcel Redoulez.

         Sabaton, la 21an de Januaro, ni invitas ciujn partopreni en la Esperanta vizito de Nanto,
        kiu okazos dum posttagmezo, okaze de la akcepto de Marcel Redoulez 
        kaj de ties edzino en nia urbo.
        Informoj ce Jean : 02 40 50 57 43.