Babilado de Majo…

Vendredon, le 27an de Majo je la sesa vespere,  ni rendevuas en la restoracio Kuşadasi, straton Armand Brossard en Nanto, por la monata BABILADO.
La temo elektita  : odoroj (agrablaj kaj malagrablaj…).
Same kiel kutime, ni dediĉos la unuan horduonon por klubaj kaj movadaj novaĵoj.
Eblos pruntepreni kaj redoni librojn de nia biblioteko.