Horaroj de la atelieroj (studrondoj) :

De la unua semajno de Majo, vi havas denove la okazon viziti almenaŭ unu el la du atelieroj, tio estas  :
– merkrede de la 6a kaj duono ĝis la 8a kun Béatrice,
– ĵaŭde de la 8a ĝis la 9a kaj duono kun Luko.
Atentu ke, pro feriado de ambaŭ gvidantoj, la atelieroj okazos nek la 11an, nek la 12an de Majo !