Nanto – Kusadasi : Babilado la 23an de januaro

Ni rendevuas (kiel kutime ĉiun kvaran vendredon de la monato) la 23an de Januaro. 

je la sesa vespere,  en la restoracio Kuşadasi,  6 straton Armand Brossard en Nanto.

Temo elektita : pentroarto. 
Eblos redoni librojn de nia biblioteko