UEA Kongreso 2015 Lille

karaj membroj
Jen la fino de la jaro, kaj ankaŭ la fino de la plej favorpreza aliĝo al la UK en Lillo. Eblas ankoraŭ profiti je la koncerna tarifo hodiaŭ la 31an de decembro. Vidu ĉe www.uea.org/kongresoj/alighilo aŭ pere de Espéranto-France. Vidu ĉehttp ://esperanto-france.org/congres-mondial-2015-lille
Sed eble vi jam estas inter la 801 aliĝintoj ? Estas nun jam pli da aliĝintoj ol entute estis en Bonaero.
Memorigo : aperis la afiŝo de la 100a Universala Kongreso de Esperanto ; ĝi estas elŝutebla el la kongresa retejo :
La afiŝon vi  povas laŭplaĉe uzi kaj printi cele al plej vasta informado. Ne hezitu plusendi la mesaĝon al viaj kluboj, asocioj, konatuloj !
Mi kaptas la okazon por deziri al vi bonan jarfinan feston kaj feliĉan jaron 2015 ! Venu ĉiuj al la UK en Lillo !
Claude Nourmont