Januara babilado Nanto

Ni rendevuas (kiel kutime ĉiun kvaran vendredon de la monato) la 25an de Januaro, je la sesa vespere, en la restoracio Kuşadasi, straton Armand Brossard en Nanto.
Temo elektita  : prezentado de libro aŭ de artikolo de Esperanta gazetaro.
Eblos redoni librojn de nia biblioteko.